Bettina Fierens

Bio

Jureren voor de Anton van Wilderode schrijfwedstrijd, schrijf de juryrapportjes en proclameer bij de prijsuitreiking. Jureren bij de Voordrachtwedstrijd Roger Vervaet ,proclamatie en prijsuitreiking . Promoten in de scholen deze schrijf en voordrachtwedstrijden naar de leerlingen toe. Verbonden aan Kunst uit Sinaai - 40 jaren met de kerngroep en deelnemers KUS Verwerk daarbij ook het secretariaatswerk en de mailing Schrijf : Poëzie en heb deelgenomen aan schrijfwedstrijden , tentoonstellingen kunstwandelroutes en het brengen van poëzie bij verschillende gelegenheden

Poëzie zit in je hoofd elke dag kan er iets opborrelen om te schrijven. Soms flarden, soms een geheel... Poëzie in opdracht vraagt meer denken en aanvoelen naar wat ,hoe, waarom enz... Poëzie met een vast thema is boeiend en veelzijdig vraagt aandacht en inspiratie

Kunstvorm Poëzie
Plaats Kunst uit Sinaai -Kunstwandelroute eind september ( nu 2023 - 22-23 24 september )
Poëziepanelen op sokkels langs de Stekense -Vaart richting KLein-Sinaai
Raam poëzie in Stekene (op ramen geschreven )
Poëzie bij bij lokale handelaars - Stekene ( achter de ramen )
Jaarlijkse Kunstwandelingen in Stekene
Email bettina.fierens@gmail.com
Website